Audycje Radiowe

 

  • Nowa Lewica - problematyka Boga, Rozmowy niedokończone 18 listopada 2006 Radio Maryja - cz.I cz.II
  • Krytyczna analiza filozoficzna Nowej Lewicy,Radio Maryja - Rozmowy niedokończone 21 października 2006
  • Małżeństwo i rodzina w ujęciu chrześcijańskim oraz w myśli Marksa, Engelsa i Nowej Lewicy, Rozmowy niedokończone 1 stycznia 2007
  • Sprawa J.E. Arcybiskupa Stanisława Wielgusa, Radio Maryja - Aktualności dnia 9 stycznia 2007
  • "Od poczęcia do naturalnej śmierci", Radio Maryja - Aktualności dnia 21 marca 2007
  • Przypomnieć prawdę o człowieku, Radio Maryja - Rozmowy niedokończone 11 kwietnia 2007
  • Martin Heidegger a problem sekularyzacji myśliRozmowy niedokończone 20 czerwca 2007 Radio Maryja
  • Bycie darem dla drugiego - miarą świętości Jana Pawła II Radio Maryja - Rozmowy niedokończone 30 grudnia 2007
  •