Członkostwo w towarzystwach naukowych:
(Membership in the scientific societies)

  1. Görresgesellschaft w Republice Federalnej Niemiec
  2. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
  3. Deutsche Thomas-Gesellschaft e.V. (deutschsprachige Sektion der S.I.T.A.) w Republice Federalnej Niemiec
  4. Pontificia Academia Sancti Thomae Aquinatis (The Pontificial Academy of Saint Thomas Aquinas), Roma, Città del Vaticano w Italii